Of het niet te moeilijk is

NL:
Of het niet moeilijk is, een kunstenaarsbestaan leven en opbouwen in combinatie met een baby. Een kind, een gezin, een huishouden, poepluiers, slapeloze nachten en maar vierentwintig uur in één dag.
Voordat ik zwanger was werd mij al die vraag gesteld, in meerdere maten. Voordat men het wist dat ik zwanger was, was ik al bang om wederom deze vragen te ontvangen en ja, nu dat ik zwanger ben – worden weer die vragen gesteld met vooral een diep verontrustende zucht vooraf én/of achteraf de vraag. Fronsende wenkbrauwen, blikken vol met medelijden…
Of ik wel genoeg geld had werd aan mij gevraagd door een goede vriendin. En hoe had ik dit bedacht? Ik was toch pas afgestudeerd aan de kunstacademie.
Fragment uit ‘Of het niet te moeilijk is’. Een bundel van een verhaal over een zwangere kunstenaar.
Verwacht: 2021 (óf later, want ik weet niet of het te moeilijk is om een bundel te schrijven als kunstenaar en moeder…)

ENG:
If it is not too hard, living and building up an artists’ life in combination with a baby. A child, a family, a household, diapers full with poo, sleepless nights and only twenty-four hours in one day.
Before I was pregnant people already started to ask this question, multiple times. Before people even knew I was pregnant, I already was afraid to yet again receive those questions and yes, now I am pregnant – the questions are still being asked with a deep and worrying sigh before and/or after. Frowning eyebrows, eyes full with pity…
Whether I had enough money was asked by a good friend. And how did I come up with this? I had only just graduated from the art academy.
Fragment from ‘If it is not too hard’. A collection of a story about a pregnant artist. Expected: 2021 (or later, because I don’t know if it is too hard to write a bundle as a artist and mother…)
published:
Will be published (e-book and pocket) in 2021. 
Date:
Category: